Bardejov
Mesto Bardejov s vyše 760 ročnou bohatou históriou má 33 tisíc obyvateľov. Jeho najcennejšou devízou sú kultúrne pamiatky a výskyt liečivých prameňov v jeho blízkom okolí. Za starostlivosť o kultúrne dedičstvo a zachovanie historických pamiatok mu bola v roku 1986 udelená Európska cena "Zlatá medaila" a v roku 2000 bolo mesto Bardejov zapísané do Zoznamu svetového dedičstva - UNESCO. Jeho dominantou je historické centrum, Radničné Námestie kde sa okrem iných pamiatok nachádza kostol - Bazilika sv. Egídia a goticko-renesančná radnica.
[ Viac informácii nájdete tu ]
Kultúrne podujatia
V okolí sa pravidelné koná množstvo kultúrnych podujatí. Zistite si aktuálne podujatia počas vášho pobytu.
[ Viac informácii o podujatiach ]
Zborovský hrad - Makovica
Hrad Zborov, zvaný aj Makovica, jedna z najväčších dominánt severovýchodu Slovenska, oslávil v roku 2020 jedenáste výročie započatia rekonštrukčných prác. Za túto dobu navštívilo Hrad Zborov tisíce návštevníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia. Takmer všetci sa zhodli v tom, že intenzívne práce na hrade posunuli tento skvost medzi popredné historické pamätihodnosti našej krajiny. Vyhlasovatelia tejto súťaže sú presvedčení, že práve pre fotogenickosť hradu, sa medzi návštevníkmi Hradu Zborov, nájde množstvo fotografií, ktoré by mali byť zverejnené a verejne publikované a ktoré môžu dokumentovať postup prác pri obnove Hradu Zborov a jeho postupné zveľaďovanie.
[ Viac informácii nájdete tu ]
Židovské suburbium - Bardejov
Areál židovských rituálnych budov je najvýznamnejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove, ktorú UNESCO zaradilo medzi svetové kultúrne poklady nielen pre jej historický význam, ale aj ako svedectvo o jazykovo, kultúrne a nábožensky zmiešanej spoločnosti. Židovské suburbium tvorilo centrum života kultúrne vyspelej a silne nábožensky založenej komunity už od prelomu 18. a 19. storočia. Dnes tento komplex patrí medzi vyhľadávané turistické miesta a poskytuje priestor pre kultúrno-spoločenské podujatia obyvateľov Bardejova, ale aj návštevníkom z domova a cudziny.
[ Viac informácii nájdete tu ]
Dukla
V okrese Svidník sa nachádzajú viaceré pamätníky a oblasti venujúce sa Slovenskému národnému povstaniu 2. sv. vojny:
Pamätník čs. armádneho zboru na Dukle (na obrázku)
Vojenské historické múzeum a park bojovej techniky vo Svidníku
Pamätník sovietskej armády vo Svidníku
Údolie smrti medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná
Vyhliadková veža na Dukle na slovensko-poľských hraniciach
Bunkre vo Vyšnom Komárniku a iné
[ Viac informácii ]


Rezidencia Amélia - Apartmán Afrodita II
Bardejovské Kúpele 90
086 31 Bardejovské Kúpele
Slovakia
Prevádzkovateľ
Mastery s.r.o., Kacvinská 2849, 085 01 Bardejov

apartmanafrodita@centrum.sk
+421 / (0)915 850 600
© apartmanafrodita.sk | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in