Všeobecné podmienky a stornovanie pobytu.

Zmluvný vzťah medzi Apartmánom a klientom vzniká na základe objednávky klienta osobne, e-mailom, faxom alebo cez sprostredkovateľa (tretiu osobu, alebo CK). Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie zálohy, prípadne plnej ceny pobytu. Doplatok bude uhradený v deň príchodu na pobyt. Ak zákazník neuhradí zálohu resp. celú platbu v stanovenom termíne rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší. Po uhradení 50 % zálohy z ceny pobytu bude zákazníkovi ubytovanie zarezervované a zaslané potvrdenie o termíne a celkovej cene za pobyt v elektronickej podobe. Nástup na pobyt je od 13.00 hod. v prípade neskoršieho nástupu stačí telefonicky upovedomiť na čísle 0915 850 600, ubytovať sa dá do 22,00 hod. Ukončenie pobytu v apartmáne je do 10.00 hod. Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený so stavom a zariadením ubytovacieho zariadenia. Pri zistení akýchkoľvek závad v ubytovacej jednotke žiadame zákazníkov, toto okamžite nahlásiť. Ostatné náležitosti rieši ubytovací poriadok.
V priestoroch apartmánu je zakázané fajčiť.

Možnosti platby:
 • bankovým prevodom: SK1311000000002940056302
 • platbou na mieste: v hotovosti, platobnou kartou

  Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené Apartmánu Afrodita a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
 • menej ako 3 dni 50% zálohy
 • bez oznámenia storna 100 % zálohy • Rezidencia Amélia - Apartmán Afrodita II
  Bardejovské Kúpele 90
  086 31 Bardejovské Kúpele
  Slovakia
  Prevádzkovateľ
  Mastery s.r.o., Kacvinská 2849, 085 01 Bardejov

  apartmanafrodita@centrum.sk
  +421 / (0)915 850 600
  © apartmanafrodita.sk | Všetky práva vyhradené. | vyrobil: mart-in