Všeobecné podmienky a stornovanie pobytu.

Zmluvný vzťah medzi Apartmánom Afrodita a klientom vzniká na základe objednávky klienta osobne, e-mailom, faxom alebo cez sprostredkovateľa (tretiu osobu, alebo CK). Podmienkou potvrdenia záväznej rezervácie je zaplatenie zálohy, prípadne plnej ceny pobytu. Doplatok bude uhradený v deň príchodu na pobyt. Ak zákazník neuhradí zálohu resp. celú platbu v stanovenom termíne rezervácia sa k danému dátumu automaticky ruší. Po uhradení 50 % zálohy z ceny pobytu bude zákazníkovi ubytovanie zarezervované a zaslané potvrdenie o termíne a celkovej cene za pobyt v elektronickej podobe. Nástup na pobyt je od 15,00 hod. v prípade neskoršieho nástupu stačí telefonicky upovedomiť na čísle 0915 850 600, ubytovať sa dá do 22,00 hod. Ukončenie pobytu v apartmáne je do 13,00 hod. Zákazník je pri nástupe na pobyt riadne oboznámený so stavom a zariadením ubytovacieho zariadenia. Pri zistení akýchkoľvek závad v ubytovacej jednotke žiadame zákazníkov, toto okamžite nahlásiť. Ostatné náležitosti rieši ubytovací poriadok.
V priestoroch apartmánu je zakázané fajčiť.

Platbu je možné previesť:
  • bankovým prevodom na určený účet
  • platbou priamo v apartmáne

    Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu bez oznámenia dôvodov odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné písomnou, telefonickou alebo elektronickou formou. Toto odstúpenie musí byť doručené Apartmánu Afrodita a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:
  • menej ako 3 dni 50% zálohy
  • bez oznámenia storna 100 % zálohy

  • © 2021 Apartmán Afrodita    |    Šírenie obsahu stránky akýmkoľvek spôsobom je bez súhlasu autora zakázané.    |    Stránku vyrobil: mart-in    |    mediareport.sk